Kiểm định máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh máy móc, thiết bị là một trong những yếu tố đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng các thiết bị máy móc mà không qua kiểm tra,, kiểm định sẽ tiềm tàng nhiều nguy cơ mất an toàn, dẫn đến tai nạn lao động, tổn thất về người và tài sản. An toàn khi vận hành máy móc thiết bị là rất quan trọng và cần thiết. Để đảm bảo các thiết bị được kiểm tra, kiểm định và đảm bảo an toàn cho người vận hành, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành các quy định cho các loại máy móc, thiết bị có nguy cơ gây mất an toàn cao. Chính vì thế, các doanh nghiệp, cá nhân sở hữu những máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phải thực hiện kiểm định máy móc theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *