Huấn luyện an toàn lao động nhóm 5

Sau khi nghị định 44/2016/NĐ-CP về huấn luyện an toàn lao động được ban hành vào ngày 15/5/2016 của Chính Phủ, theo đó đối tượng huấn luyện ATLĐ được chia làm 6 nhóm chính. Trong bài viết này hãy cùng IVT3 tìm hiểu về huấn luyện an toàn lao động nhóm 5 – người làm công tác y tế, cán bộ y tế cho doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Người làm công tác y tế, cán bộ y tế cho doanh nghiệp.

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
  • Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
  • Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
  • Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
  • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao đông.
  • Kiến thức cơ bản về các yêu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.
  • Phương pháp cải thiện điều kiện lao động
  • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
c) Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *