Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2

Đối tượng nào thuộc dạng huấn luyện an toàn nhóm 2:

Pháp luật nước ta quy định đối tượng huấn luyện lao động của nhóm 2 đó là nhóm Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

– Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở.

– Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

Lưu ý: Căn cứ vào quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều kiện lao động mà người sử dụng lao động phải bố trí người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc thành lập bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở.

Quy định số cán bộ chuyên trách về an toàn lao động ,vệ sinh lao động của 1 cơ sở

  • Đối với cơ sở sản xuất, sinh doanh sử dụng < 50 người lao động phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế đội bán chuyên trách;
  • Cơ sở từ 50 đến 300 người lao động phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế đội bán chuyên trách;
  • Cơ sở từ 300 đến 1000 người lao động phải bố trí ít nhất 02 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế đội bán chuyên trách;
  • Cơ sở trên 1000 người phải thành lập phòng an toàn, vệ sinh lao động hoặc bố trí ít nhất 03 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động;

Vì sao các đối tượng nhóm 2 cần phải được huấn luyện an toàn lao động:

Thứ 1: đương nhiên là vị pháp luật quy định điều nay rồi. Tham gia khóa huấn luyện an toàn lao động theo nghị định 44 là đáp ứng đúng yêu cầu của pháp luật.
Thứ 2 :Là để nhắc nhở người lao động làm việc 1 cách an toàn nhất tránh được những thiệt hại về vật chất và con người xảy ra.

Nôi dung huấn luyện lao động nhóm 2 gồm những gì ?

Theo Thông tư số 27/2013/TT – BLĐTBXH ngày 18/10/2013 nội dung học của nhóm 2 bao gồm:

  • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
  • Nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động (Tổ chức, thực hiện, duy trì, cải tiến)
  • Huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, hóa chất … có yếu tố nguy hiểm và quy trình làm việc an toàn với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động

Cụ thể nội dụng học gồm 5 bài sau :

Bài 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Bài 2: Nghiệp vụ tổ chức công tác an toàn lao động,vệ sinh lao động ở cơ sở

Bài 3: Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phổ biến phát sinh các nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn

Bài 4: Huấn luyện theo đặc thù riêng của từng ngành nghề theo quy định

Bài 5: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *