Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1

An toàn lao động đang là vấn đề không chỉ người lao động mà cả toàn tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm nhiều nhất.  Quy định bắt buộc của nhà nước thì vấn đề an toàn lao động cần phải thực hiện nghiêm ngặt hơn, giảm thiểu tai nạn lao động xảy ra không đáng có  trong quá trình lao động. Theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động đối với từng nhóm đối tượng sẽ có những chương trình huấn luyện khác nhau. Trong mọi công việc, vai trò của người quản lý, người lãnh đạo  cực kì quan trọng. Họ giúp cho công việc được vận hành theo đúng hướng, đúng kỷ luật. Trong lao động, sản xuất cũng vậy, người quản lý, người đứng đầu công trình, cơ sở sản xuất là người giữ nhịp độ sản xuất, làm việc đúng với tiến độ. Cũng chính là người giám sát sự an toàn nơi làm việc, người lao động. Vì vậy, công tác huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn lao động nhóm 1 nhằm nâng cao kỹ năng an toàn cho người quản lý đang được các doanh nghiệp và người quản lý đặc biệt quan tâm.

Đối tượng tham gia khóa huấn luyện ATVSLĐ nhóm 1:

 • Người quản lý phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động
 • Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, phòng, ban, chi nhánh trực thuộc hoặc cấp phó được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động
 • Phục trách bộ phân sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật hoặc cấp phó giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động
 • Quản đốc phân xưởng hoặc tương đương hoặc cấp phó giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động

Người làm công tác quản lý tại sao cần phải học an toàn?

 • Nếu bạn là người làm công tác quản lý nghĩa là bạn đang  đại diện cho người sử dụng lao động vì thế việc hiểu rõ hơn về công tác an toàn sẽ giúp bạn hỗ trợ tốt hơn cho người làm công tác an toàn vệ sinh lao động.
 • Ngoài ra, việc tham gia khóa huấn luyện an toàn lao động theo nghị định 44 là đáp ứng đúng yêu cầu của pháp luật. Việc này thể hiện được bạn không chỉ là người có trách nhiệm với người lao động mà còn với cả xã hội.

Hãy thử hình dung đơn giản như này nhé. Nếu có tai nạn lao động xảy ra – chỉ là trường hợp nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng, thì dù ít hay nhiều cũng ảnh hưởng đến kinh tế của chính bản thân người lao động. Họ phải tốn một khoản viện phí không nhỏ. Bạn cũng hiểu rằng mức lương của họ mỗi ngày là không nhiều. Thế nên khoản chi phí này cũng rất đáng kể với họ.

=> Chưa hết, nếu trường hợp người này là trụ cột chính của gia đình và tai nạn xảy ra nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng của chính họ. Trước tiên, gia đình họ sẽ là người gánh chịu những mất mát và tổn thất nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần. Sau đó, là chính bạn. Bạn cũng sẽ bị tổn thất một khoản phí không hề nhỏ chút nào. Và hơn nữa, việc này dẫn đến công ty, doanh nghiệp của bạn cũng bị ảnh hưởng. Người lao động làm trong công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng về tâm lý, cũng sẽ cảm thấy lo lắng cho tính mạng của chính mình, dẫn đến việc giảm sút trong công việc. và bộ mặt, sự uy tín của công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 1:

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
 • Nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động
 • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở
 • Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn vệ sinh lao động
 • Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa và cải thiện điều kiện lao động
 • Văn hóa an toàn trong sản xuất và kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *